EJKK kötetek

EJKK-s kötődésű szerzők könyvei/ az EJKK gondozásában megjelent kötetek listája

2023

 • Abdessamad Belhaj: Authority in Contemporary Islam. Structures, Figures and Functions. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 210 p. Információk a könyvről.
 • Balász Géza: Az internet népe. Internet - társadalom - kultúra - nyelv. A kulturális és a tervezett evolúció határán. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest. 344 p. Információk a könyvről.
 • Balogh Róbert - Zahorán Csaba (szerk.): Közép-európai horizontok. A Közép-Európa Kutatóintézet évkönyve I. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 296 p. Információk a könyvről.
 • Bartha Ákos: Törzsökösök, rongyosok, turániak. Németellenes magyar fajvédelem, 1938-1945. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 336 p. Információk a könyvről.
 • Cieger András, Fekete Balázs, Hörcher Ferenc, Martyn Rady, Philip Barker, Pócza Kálmán, Szabó István, Szijártó M. István, Thomas Lorman: A magyar történeti alkotmány. Korszakok és kihívások. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 300 p. Információk a könyvről.
 • Fekete Dániel - Schmidt Laura (szerk.): Szakpolitikai elemzések. 2022. I. félév. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 238 p. A könyv letöltése.
 • Fekete Rajmund: Az amerikai álom (vége) John F. Kennedy című kötet. KKETTK Alapítvány, Budapest, 2023. 376 p. Információk a könyvről.
 • Horkay Hörcher Ferenc: Erő és gyöngédség. Képzőművészeti és városfilozófiai esszék. MMA Kiadó, Budapest, 2023. 344 p. Információk a könyvről.
 • Hörcher Ferenc: Art and Politics in Roger Scruton's Conservative Philosophy. Springer International Publishing, Cham (Svájc), 2023. 393 p. Információk a könyvről.
 • István Stumpf: Paradigm Shift in Constitutionalism. Gondolat Kiadói Kör, 2022. 226 p. Információk a könyvről.
 • Magyarics Tamás - Mártonffy Balázs (szerk.): Ütközőpályák. Magyarország mozgástere az amerikai-kínai nagyhatalmi játszmákban. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 240 p. Információk a könyvről.
 • Mártonffy Balázs et al.: Az amerikai evangéliumi mozgalom. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 184 p. Információk a könyvről.
 • Philippe Pellet : A megfordított erkölcsi rend - Az emberi jogok összeomlása Európában. L’Harmattan, 2023. 94 p. Információk a könyvről.
 • Pócza Kálmán: Judicial Review and Politics in Hungary, 1990-2018. In Lorenz, Astrid -  Bos, Ellen (eds.): Politics and Society in Hungary: (De-)Democratization, Orbán and the EU. Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2023, 67-82. Információk a könyvről.
 • Tárnok Balázs: Mire elég egymillió aláírás? Az európai polgári kezdeményezés mint a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítési eszköze. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 304 p. Információk a könyvről.
 • Ződi Zsolt: Platformjog. Elméletek és hatályos szabályok. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 272 p. Információk a könyvről.

2022

 • Andok Mónika: Digitális vallás. Az új információs technológiák hatása a vallásokra, vallási közösségekre Magyarországon. Ludovika, Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 224 p. Információk a könyvről.
 • Anna Molnár - Balázs Mártonffy (eds.): Cyber Diplomacy from the European Perspective. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 150 p. Információk a könyvről.
 • Bagi Nikoletta Dóra - Pató Viktória Lilla - Schmidt Laura - Tóth Bettina (szerk.): EUSTRAT műhelytanulmányok 2020. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 220 p. A könyv letöltése.
 • Bagi Nikoletta Dóra - Pató Viktória Lilla - Schmidt Laura - Tóth Bettina (szerk.): EUSTRAT műhelytanulmányok 2021. I. félév. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 170 p. A könyv letöltése.
 • Balogh Róbert et al.: Tájátalakítás, járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem. Tanulmányok a környezettörténet irodalmából. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022. 279 p. Információk a könyvről.
 • Bartóki-Gönczy Balázs - Sulyok Gábor (szerk.): Világűrjog. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. Információk a könyvről.
 • Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. A magyar eset (2008-2019). Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 264 p. Információk a könyvről.
 • Gecse Géza: Orosz nagyhatalmi politika 1905-2021. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 366 p. Információk a könyvről.
 • Háda Béla: Dél-Ázsia a poszthidegháborús korban. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 366 p. Információk a könyvről.
 • Hőnich Henrik: Ki az igazi hazafi? Közösségfogalmak és patriotizmus a 18. század végi Magyarországon. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 337 p. Információk a könyvről.
 • Krasznay Csaba - Muha Lajos: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2022. 133 p. A könyv letöltése.
 • Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Történettudományi Intézet, Budapest, 2022. 421 p. Információk a könyvről.
 • Mitrovits Miklós: Magyar labdarúgóedzők Lengyelországban 1921-1975. Aposztróf Kiadó, Budapest, 2022. 352 p. Információk a könyvről.
 • Mitrovits Miklós: Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989.Instytut Pamięci Narodowej, IPN, 2022. 368 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly: Ki mit konzerválna? Századvég Kiadó, Budapest, 2022. 370 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Tamás: Az értelmiség bukása. Ford. Mezei Balázs. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 512 p. Információk a könyvről.
 • Novák Attila - Pap Milán (szerk.): A népi gondolat a 20. században. Századvég Kiadó, Budapest, 2022. 220 p. Információk a könyvről.
 • Pató Viktória Lilla - Schmidt Laura - Tóth Bettina (szerk.): EUSTRAT műhelytanulmányok 2021. II. félév. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 158 p. A könyv letöltése.
 • Szabó Márton: Társadalompoétika I-III. A retorika, a nyelvészet és az irodalomelmélet társadalomtudományi státusa. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 1376 p. Információk a könyvről.
 • Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 420 p. Információk a könyvről.
 • Török Bernát - Ződi Zsolt (szerk.): Az internetes platformok kora. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 424 p. Információk a könyvről.
 • Ződi Zsolt (szerk.): Jogi technológiák. Digitális jogalkalmazás. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. 400 p. Információk a könyvről.

2021

 • Balogh Róbert et al. (szerk.): Táj, ember, tudás. Zöldtörténelem. Bevezetés a környezettörténet irodalmába. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2021. 307 p. Információk a könyvről.
 • Giubilei, Francesco: A nyugati konzervatív gondolkodás kézikönyve. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 352 p. Információk a könyvről.
 • Hague, Rod – Harrop, Martin – McCormick, John: Összehasonlító kormányzattan és politikatudomány. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 382 p. Információk a könyvről.
 • Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es magyarországi Tanácsköztársaság története. Jaffa Kiadó, Budapest, 2021. 608 p. Információk a könyvről.
 • Hörcher Ferenc: The Political Philosophy of the European City. From Polis, through City-State, to Megalopolis? Rowman and Littlefield, Lanham (MD), Amerikai Egyesült Államok, 2021. 298 p. Információk a könyvről.
 • Hőnich Henrik – Nagy Ágoston (szerk.): Trianon után. Politikai gondolkodás és történetírás. Századvég Kiadó, Budapest, 2021. 266 p. Információk a könyvről.
 • Jany János: A világ jogrendszerei. Civilizációelmélet és jogtudomány. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 352 p. Információk a könyvről.
 • Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. A koronavírus a társadalomtudományok szemüvegén keresztül. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 594 p. Információk a könyvről.
 • Mitrovits Miklós – Gyurcsik István (szerk.): „Állunk a határon kezünket nyújtjuk…” / „Stoimy na granicy wyciągamy ręce…”: A magyar–lengyel szolidaritás emlékezete 2014-ben és 2016-ban / Upamiętnienie solidarności polsko-węgierskiej w latach 2014 i 2016. Oeszágház Kiadó – Wydawnictwo Sejmowe, Budapest – Varsó, 2021. 251 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly: A protestáns etika Magyarországon. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 214 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): T. S. Eliot: Egy keresztény társadalom eszménye. Századvég Kiadó, Budapest, 2021. 136 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): Joseph de Maistre: Szentpétervári beszélgetések. Az áldozathozatalról. Századvég Kiadó, Budapest, 2021. 592 p. Információk a könyvről.
 • Nagy Ágoston – Pap Milán (szerk.): Klasszikus és modern republikanizmusok. Eszmetörténeti tanulmányok. Ráció Kiadó, Budapest, 2021. 276 p. Információk a könyvről.
 • Pap Milán: A párttal, a néppel. Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban. Mathias Corvinus Collegium, Budapest, 2021. 308 p. Recenzió a könyvről.
 • Pető Zoltán: Egy reakciós „liberális” a 20. században. Erik von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 200 p. Információk a könyvről.
 • Sándor Lénárd: Alkotmányjogi utazás Amerikában. MCC Press Kft., Budapest, 2021. 252 p. Információk a könyvről.
 • Schöpflin, Georg: The European Polis. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 208 p. Információk a könyvről.
 • Scruton, Roger – Dooley, Mark: Beszélgetések Roger Scrutonnal. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 226 p. Információk a könyvről.
 • Tálas Péter et al. (szerk.): A globalizált világ kihívásai. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 358 p. A könyv letöltése.
 • Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai. Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 553 p. Információk a könyvről.
 • Ujházi Lóránd et al. (szerk.): Budapest-jelentés a keresztényüldözésről. Mondat Kft., Vác, 2021. 471 p.
 • Ujházi Lóránd – Petruska Ferenc (szerk.): Vallás és biztonság kapcsolatainak egyes kérdéseiről. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 280 p. Információk a könyvről.

2020

 • Csiki Varga Tamás – Bauer Kristóf (szerk.): A stratégiai előrejelzés módszertana és gyakorlata. NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. 258 p. A könyv letöltése.
 • Egeresi Zoltán – Dúró József (eds.): Political History of the Balkans (1989 – 2018). Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020. 170. p. A könyv letöltése.
 • Felméry Zoltán (ed.): Economic Integration and Interdependence in Central and Eastern Europe. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020. 250 p. A könyv letöltése.
 • Gyulai Attila – Illés Gábor – Körösényi András: The Orbán Regime. Plebiscitary Leader Democracy in the Making. London, Routledge, 2020. 193 p. Információk a könyvről.
 • Háda Béla – Matura Tamás (szerk.): Az Amerikai Egyesült Államok ázsiai kapcsolatai. Ludovika Egyetemi Kiadó – Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020. 287 p. A könyv letöltése.
 • Hörcher Ferenc: A Political Philosophy of Conservatism. Prudence, Moderation and Tradition. Bloomsbury Publishing, London – New York, 2020. 210 p. Információk a könyvről.
 • Hörcher Ferenc – Pongrácz Alex (szerk.): Ludoviceum I. Anthologia Philosophico – Politica. Fejezetek a politikai gondolkodás történetéből. Szöveggyűjtemény. NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. 339 p. A könyv letöltése.
 • Kemény János – Nagy Tamás: Magyar katonák Dél-Vietnámban, 1973 – 1975. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020. 388 p. Recenzió a könyvről.
 • Kemény János: Vietnám háborúi és békéje 1945-től napjainkig. NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. 213 p. A könyv letöltése.
 • Kovács Eszter (ford.): Staël, Germaine de: A szenvedélyek hatásáról az egyének és a nemzetek boldogságára. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2020. 166 p. Információk a könyvről.
 • Kutasi Gábor – Nagy Sándor Gyula (szerk.): Gazdaságdiplomácia. Elmélet és gyakorlat felkészülő diplomatáknak. Ludovika Egyetemi Kiadó – Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. 518 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): Joseph de Maistre: Elmélkedések. Századvég Kiadó, Budapest, 2020. 278 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): Michael Oakeshott: A hívő politika és a szkeptikus politika. Századvég Kiadó, Budapest, 2020. 204 p. Információk a könyvről.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): Ottlik László: Válogatott írások. Századvég Kiadó, Budapest, 2020. 672 p. Információk a könyvről.
 • Novák Attila: Ideológia és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2020. 206 p. Információk a könyvről.
 • Stumpf István: Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2020. 268 p. Információk a könyvről.
 • Szeghy-Gayer Veronika et al. (szerk.): Kassától Košicéig. Molnár Miklós emlékkönyv. Fórum Kisebbségkutató Intézet – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Somorja – Budapest, 2020. 134 p. Információk a könyvről.
 • Tálas Péter – Kovács Katalin (szerk.): A konfliktuselemzés módszertani iskoláiról. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020. 167 p. A könyv letöltése.
 • Tálas Péter – Etl Alex (eds.): Demography and Migration in Central and Eastern Europe. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020. 194 p. A könyv letöltése.
 • Török Bernát (szerk.): Információ- és kiberbiztonság. Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok V. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020. 516 p. A könyv letöltése.

2019

 • Gát Ákos Bence: Küzdelem az európai színtéren. A Magyarországgal szembeni „jogállamiság”-kritika feltáratlan összefüggései. KKETK Alapítvány, Budapest, 2019. Információk a könyvről.
 • Horváth Szilvia – Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus. Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról. L’Harmattan Kiadó – MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest, 2019. 256. p. A könyv letöltése.
 • Hörcher Ferenc – Körmendy Imre – Tóbiás Krisztián (szerk.): A kisváros dicsérete. Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2019. 202 p. Recenzió a könyvről.
 • Hőnich Henrik: A „hazafi” és a „nemzet” használatai: Közösségi összetartozás a 18. század végén: Osvald Zsigmond Az igaz hazafi c. műve és kontextusai. PhD értekezés. ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2019. 388 p. A könyv letöltése.
 • Kovács Eszter (ford.): Montaigne, Michel de: Útinapló. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019. 242 p. Információk a könyvről.
 • Mitrovits Miklós (szerk.): Magyar zászló a Visztula felett. Magyar-lengyel kapcsolatok a magyar diplomácia szemével. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2019. 258 p. A könyv letöltése.
 • Molnár Attila Károly (szerk.): Edmund Burke: Fellebbezés az újaktól a régi whigekhez és más írások. Századvég Kiadó, Budapest, 2019. 307 p. Információk a könyvről.
 • Novák Attila – Shiri Zsuzsa: Magyar síremlékek Izraelben. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2019. 272 p. Információk a könyvről.
 • Péczeli Anna: The Relations of Central European Countries with the United States. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2019. 239 p. A könyv letöltése.