A kutatóközpontról

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontja (a továbbiakban: EJKK) 2019. február 1-jén alakult meg, a rektor felügyeletével és az igazgató vezetésével működik.

Az EJKK az Egyetem kiemelt stratégiai kutatásainak központi szintű szervezését ellátó, kutatóintézeteket működtető kutatási szervezeti egysége.

AZ EJKK a kiemelt stratégiai kutatásokat folytató kutatóintézetein keresztül meghatározott területeken stratégiai szintű, multidiszciplináris kutatásokat folytat, mely kutatások tudományos eredményei beépülnek a karok oktatási tevékenységébe, általában véve gazdagítják az Egyetem kutatási tevékenységét, és erősítik az együttműködést más felsőoktatási, valamint tudományos intézmények kutatóival.

Küldetése továbbá, hogy báró Eötvös József államtudományi munkásságának eredményeit a mai kor számára átörökítse, szellemi hagyatékát ápolja.

Az EJKK számára névadója kijelöli a tevékenység alapvető szellemi, minőségi kereteit. Eötvös József alakja mind értékekben, mind pedig a működés sokoldalúsága terén példát állít a Kutatóközpont munkatársai elé. Előbbi körben a nemzet ügye iránti mély elköteleződés, a hazánk polgári fejlődéséért végzett áldozatos munka, az oktatás és művelődés erejébe vetett hit, valamint a 19. századi szabadelvűség legnemesebb magyar hagyományai ma is iránytűként szolgálnak az arra fogékony tudós munkájához. Utóbbi körben pedig példaértékűnek tekinthető az a többszólamúság, amellyel Eötvös József a tudomány, a politikai közélet és a miniszteri igazgatás világában egyszerre alkotott maradandót, sőt örökségét kiemelkedő szépírói munkájával tette teljessé. Az életművében megnyilvánuló minőség és sokoldalúság világos üzenettel bír a nevét viselő Kutatóközpont számára.

Az EJKK munkatársai: 

Igazgató

Török Bernát

Irodavezető

Szopkó Anett

Rendezvényszervezés

Petrik-Bodroghelyi Noémi

Nemzetközi ügyek szervezése

Sorbán Kinga

Tudományos ügyek szervezése

Pongrácz Alex

Anyanyelvi lektor

Patrick Stephen

Adminisztrátorok

Golaritsné Richter Bernadett

Horváth Bettina