Workshopok

2018. évi workshopok

 

Szeptember 11. NAGY Ágoston előadása

Szeptember 25. HŐNICH Henrik előadása

Október 2. PAP Milán előadása

Október 9. HORVÁTH Szilvia előadása

Október 16. NOVÁK Attila előadása

Október 30. PETŐ Zoltán előadása

November 6. CSAPODY Miklós előadása

November 13. SZALAI Miklós előadása

November 20. KISS Márton előadása

November 27. VERES Miklós előadása

December 4. KEPE Nóra előadása

December 11. MIKECZ Dániel előadása

 

 

2017. évi workshopok

 

Őszi program

 

November 28. KLESTENITZ Tibor: Pajzs és Kard – Bangha Béla eszmeisége

November 21. BÖCSKEI Balázs: A „történelem visszatérésének” előzményei. Ideologikus posztideológiák baloldali kritikái

November 14. KARÁCSONY András: A döntés problematikája a XX. századi politikai és jogi gondolkodásban

November 7. HŐNICH Henrik: Életút és hazafiság. A közösségi összetartozás egy 18. század végi teóriájának biografikus keretei

Október 31. PETŐ Zoltán: Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn politikafilozófiai érvrendszere

Október 24. FILEP Tamás: Joó Tibor munkássága

Október 17. PAP Milán: Revolution as republican moment: The case of 1956

Október 10. SOMOS Róbert: Kornis Gyula, a filozófus és politikus

Szeptember 26. SZŰCS Zoltán Gábor: Egy mérsékelt anti-moralista és anti-utópikus politikai filozófiai vállalkozás eszmetörténete

Szeptember 19. GYULAI Attila: Carl Schmitt politikaelmélete

 

Tavaszi program

 

Június 20. HORVÁTH Szilvia: Egyenlők közössége

Június 13. NOVÁK Attila: Ideológia és önazonosság: Az 1953-as budapesti cionista per vádlottjai és körülményei

Május 30. PAP Milán: Politikai nyelvújítás Magyarországon: kutatási program

Május 16. MOLNÁR Attila Károly: Inkonzisztens intellektuális imperializmus

Május 2. CSAPODY Miklós: Állambiztonsági iratok történeti forrásértéke

Április 25. CSERVÁK Csaba: Új magyar választási rendszer nemzetközi összevetésben

Április 4. NAGY Ágoston: Paradigmák a háborúk új kultúrtörténetében

 

 

2016. évi workshopok

 

Őszi program

 

December 13. NOVÁK Attila: Herzl Tivadar, a konzervatív? Avagy bevezetés egy gyakorlatias történelmi személyiség "ideológiai" mindennapjaiba

December 6. KOI Gyula: Concha Győző, Haendel Vilmos és Krisztics Sándor az államról

November 29. PETŐ Zoltán: Molnár Tamás teológiája

November 15. KIRÁLY Béla: Molnár Tamás csak francia nyelven megjelent könyvei és francia sajtóvisszhangjuk

November 8. PÁL Gábor: A politikai erőszak problematikája a rendszerváltás utáni politikai és politikatudományi diskurzusban

Október 25. HŐNICH Henrik: A „nemzet” és az „anyai nyelv”: A magyar nyelv programjai és a „nemzeti” közösségről alkotott konstrukciók nyelvi-etnikus tendenciái az 1790-es évek elején

Október 11. TÖRŐ László Dávid: Eckhart Ferenc értelmezése a Szentkorona-eszméről

Október 4. KORONCAI András: Egy arendti megkülönböztetés vakfoltja

Szeptember 27. EŐRY Áron: Szükséges "a kamasz-demokrácia pallérozása és intézményes nörszölése". Fogalomtörténeti állóképek - egy lezárt vizsgálat tapasztalatai és egy folyamatba vett kutatás előlegezett tanulságai

Szeptember 20. GYULAI Attila: A kormányformák körforgása és a politika törvényei

Szeptember 13. PÁNCZÉL HEGEDŰS János: Molnár Tamás autoritáskoncepciója és annak ellenségei

 

Tavaszi program

 

Június 28. PAP Milán: Az állam fogalmának kialakulása Magyarországon - bevezető előadás

Június 21. CSERVÁK Csaba: A köztársasági elnök kapcsolata az egyes hatalmi ágakkal

Június 14. MEGADJA Gábor: Megőrzés vagy visszatérés?

Június 07. MOLNÁR Attila Károly: Változó állameszmények: tolerancia, semlegesség és elismerés

Május 31. HORVÁTH Szilvia: Politikai demokrácia: Kutatási terv

Május 24. NAGY Ágoston: Az 1809-es magyarországi háborús propaganda kontextusai, különös tekintettel az irreguláris fegyveres testületek mozgósítására és a nyomtatott röpirat-irodalomra (Historiográfiai- és kommunikációtörténeti keretek)

 

2015. évi workshopok


 

December 15. LINDNER Gyula: Kerényi Károly ókortudománya

December 1. CSERÉP Csongor: A tömegek uralma: szellemi tekintély és időbeli hatalom

November 17. EGERESI Zoltán: Ikertornyok – Magyar és török turanizmus

November 3. URI Dénes Mihály: Értékőrzés az irodalomban

Október 20. KOSZTYÓ Gyula: Polgári és katonai közigazgatás Kárpátalján 1944-ben

Október 6. HORVÁTH Péter: Politikai barátság és egyetnemértés

Szeptember 22. BODNÁR-KIRÁLY Tibor: A természetfilozófiai gondolkodás a XVIII. század végén Magyarországon

Szeptember 8. KÖLLŐ Zsófia: A hun eredet mint politikai érv a XVII. században

Június 2. DIPPOLD Ádám: Stoppard – Rosencrantz és Guildenstein

Május 19. MEGADJA Gábor: Politikai vallások

Május 5. HORVÁTH Szilvia: Viszály

Április 21. VARGA-JANI Anna: Etika és vallásfilozófia. Max Scheler és Edit Stein

Április 7. NAGY Ágoston: Republikanizmus – történészvita

Március 24. PAP Milán: Demokráciaelméletek