Vallás és Társadalom Kutatóintézet

Az intézet célja, hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit minél szélesebb körben tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos élet, illetve a közvélemény számára.

Az intézeti kutatások között szerepel a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése, illetve más világvallások, az iszlám és egyes ázsiai vallási hagyományok globális szerepvállalása. Fontos terület emellett a vallási meggyőződés miatti üldöztetés, diszkrimináció kérdésköre, továbbá a vallások és a vallásokkal rivalizáló világi hitrendszerek viszonyának elemzése is.

A kutatóintézet honlapja

Intézetvezető

Dr. Ujházi Lóránd

Ujhazi.Lorand@uni-nke.hu

*

Ügyintéző

Golaritsné Richter Bernadett

Golaritsne.Richter.Bernadett@uni-nke.hu