Politika- és Államelméleti Kutatóintézet

A Kutatóintézet feladata az államtudományokon és a politikai filozófia tudományán belül politika-és  államelméleti  kutatások  folytatása, publikálás  a  tudományterület meghatározó  hazai  és  nemzetközi  fórumain,  konferenciák szervezése itthon és külföldön, bekapcsolódás a szakterület vezető magyar és nemzetközi kutatási hálózatába. Az intézet fontos feladatának tekinti a magyar nyelvű tudományosság ápolását, de a nemzetközi együttműködést is. Célja a magas színvonalú elméleti munka, mindenféle aktuálpolitikai elfogultságtól vagy feladatvállalástól elzárkózva, de a közvetlen oktatási és a közvetett társadalmi hasznosulás igényével.

A kutatóintézet kutatásai az európai hagyományú humántudományok szemléletmódjából és vizsgálódási módszereiből táplálkoznak, de természetesen élnek az újabb társadalomtudományok és az empirikus módszerek alkalmazási lehetőségeivel is. Munkatársait elsősorban a politikai filozófia, a politikatudomány, az irodalomtörténet és az eszmetörténet valamint az elméleti társadalomtudományok kutatási területeiről verbuválja. 

Tematikusan a magyar politikai hagyomány feldolgozásán és a kortárs magyar politika értelmezésén túl a közép-európai térség, az európai kulturális övezet, valamint az atlanti kultúrkör területén vizsgálódik. Célja az, hogy a magyar tudományosság legjobb hagyományaira építve próbáljon részt vállalni a hazai humán- és társadalomtudományos kutatás nemzetközi versenyképességének javításában.

A kutatóintézet honlapja

Intézetvezető

Dr. Hörcher Ferenc

Horcher.Ferenc@uni-nke.hu

*

Ügyintéző

Robotka Andrea

Robotka.Andrea@uni-nke.hu