Stratégiai Védelmi Kutatóintézet

A Stratégiai Védelmi Kutatóintézet (SVKI) az 1992-ben alapított Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet jogutódjaként működik 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, az Eötvös József Kutatóközpont szervezeti keretein belül. Jelenleg az egyetlen állami finanszírozású, biztonságpolitikával foglalkozó kutatóintézet Magyarországon, amely a magyar biztonság- és védelempolitikai döntések előkészítésének érdekében stratégiai, biztonság-, védelem- és katonapolitikai kutatásokat folytat, elemzéseket és értékeléseket készít.

Kutatóink tevékenysége globális kitekintéssel az európai biztonsági architektúra fejlődésére, a kelet-közép-európai biztonság fejleményeire, valamint a magyar biztonságpolitikára – így a Magyar Honvédség fejlesztésére, nemzetközi stabilizációs szerepvállalására, a magyar társadalom és a fegyveres erők kapcsolatára – koncentrál. Emellett olyan stratégiai kérdésekkel is foglalkozunk, mint a jelentős nemzetállami szereplők – Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Kína, India – nemzetközi katonai szerepvállalása és ambíciói. Munkatársaink nemzetközi kapcsolatokat és biztonságpolitikát oktatnak több hazai felsőoktatási intézményben is, és gyakran kommentálják a nemzetközi és a magyar biztonságpolitika eseményeit a médiában.

Munkatársaink több hazai felsőoktatási intézményben oktatnak BSc, MSc és doktori (PhD) szinten kutatási területüknek megfelelő képzésekben. Az intézet háttéranyagokat és elemzéseket készít a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal részére, és tanácsadó szerepben részese a nemzeti stratégiai dokumentumok előkészítésének. Bár személyi állománya nem nevezhető nagynak, kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki magyar és külföldi kutatókkal, amelyre kutatási programjainak végrehajtásakor támaszkodhat. Számos külföldi partnerintézettel működik együtt, különösen a kelet-közép-európai régióban, és több nemzetközi kutatási projektben vesz részt.

Rendszeresen megjelenő kiadványaink között szerepel az évente hat alkalommal magyar, kétszer angol nyelven megjelenő Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle című folyóirat, amely aktuális elemzéseivel a biztonság- és védelempolitikai kérdések társadalmi megismertetését célozza, míg más részüket a szakértői és igazgatási körnek szánja.  Az NKE SVKK Elemzések a nemzetközi politika legégetőbb biztonsági kérdéseihez kapcsolódó nyílt forrásokra támaszkodó szakértői elemzések sorozata. (Mindkét kiadvány elérhető online formátumban is a honlap Publikációk menüpontja alatt.) Korábban Védelmi Tanulmányok címmel (1994-2005) jelentettünk meg tematikus, a nemzeti és nemzetközi biztonság stratégiai szintű kérdéseit vizsgáló kiadványsorozatot. Az SVKK olyan fontos kézikönyvek magyar változatát adta ki, mint a NATO Kézikönyv vagy az UNIDIR kézikönyve a fegyverzetkorlátozásról és leszerelésről, és rendre publikál monográfiákat a biztonságpolitika kérdéseiről. Immár két kiadást is megért Biztonságpolitika című tankönyvét pedig széles körben használják a magyar felsőoktatásban.

A kutatóintézet honlapja

Intézetvezető

Dr. Tálas Péter

Tel.: 36-1-432-9000/20-795
E-mail: Talas.Peter@uni-nke.hu

*

Ügyintéző

dr. Gáspár Dóra

Gaspar.Dora@uni-nke.hu