Információs Társadalom Kutatóintézet

Az Információs Társadalom Kutatóintézet (ITKI) célja az infokommunikációs szolgáltatások és az új technológiák emberre, társadalomra, az alapjogok érvényesülésére és a demokratikus nyilvánosságra gyakorolt hatásainak és szabályozási kérdéseinek vizsgálata. A kutatóintézetben több tudományterület kutatói dolgoznak együtt azzal az elhatározással, hogy az információs társadalom jelenségeit és dilemmáit a tudományos elemzésükhöz elengedhetetlen összetettségben vizsgálják. Az ITKI egyszerre törekszik a digitális kultúra hömpölygő valóságának nyomon követésére, a szabályozást igénylő folyamatok azonosítására, valamint az ezekre reagáló közpolitikai javaslatok kidolgozására. A kutatóintézet célja, hogy kutatásai révén hazai és nemzetközi szinten is aktív résztvevője legyen annak a tudományos gondolkodásnak és társadalmi párbeszédnek, amely az infokommunikációs szolgáltatásoknak egyéni és társadalmi életünkre gyakorolt hatásáról, illetve a 21. század ezirányú kihívásainak értelmezéséről folyik.

Az ITKI az információs társadalommal összefüggő kérdéseket különösen az alábbi kutatási témákra fókuszálva vizsgálja:

 • szólásszabadság, demokratikus nyilvánosság
 • adatvédelem és információszabadság
 • magánélet védelme
 • internetes újságírás
 • szerzői jog
 • versenyjog
 • informatikai bűncselekmények
 • mesterséges intelligencia alkalmazása
 • algoritmizált döntéshozatal
 • megosztáson alapuló gazdaság
 • digitális kultúra jelenségei

A kutatóintézet honlapja

Intézetvezető

Dr. Török Bernát

Torok.Bernat@uni-nke.hu

*

Ügyintéző

dr. Horváth Bettina

Horvath.Bettina@uni.nke.hu