Szeretet az igazságban

A teremtett embert középpontba helyező társadalmi szemléletnek még sosem kellett annyi kihívással szembenéznie, mint napjainkban – jelentette ki Török Bernát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpontjának (EJKK) igazgatója az NKE Széchenyi Dísztermében megtartott konferencián május 22-én. Az egész napos esemény – amelynek társszervezője a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) volt – XVI. Benedek pápa társadalmi tanításával és ökológiai gondolkodásával foglalkozott.

XVI. Benedek pápa tizenöt évvel ezelőtt adta ki a Szeretet az igazságban (Caritas in veritate) című enciklikáját, amely a jelenlegi, világjárványt követő gazdasági recessziós és háborús helyzetben is aktuális – emelte ki bevezetőjében Jancsó András, az NKE Vallás és Társdalom Kutatóintézet (VTKI) tudományos munkatársa. A PPKE Joseph Ratzinger – XVI. Benedek Pápa Kutatócsoport titkára hangsúlyozta: a konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy rámutassanak, a Ferenc pápa és XVI. Benedek pápa közötti radikális ellentét – amit a média sugall – teljesen téves megközelítés. Különösen a teremtésről, az ember szermélyéről és az ökológiai kérdésekben figyelhető meg a két egyházvezető közti folytonosság – fejtette ki.

A jelenlévőket az NKE rektorának nevében Gyurcsík Iván üdvözölte, aki beszédében felidézte azt a két évvel ezelőtt rendezett konferenciát, amit utoljára köszönthetett magyar nyelven az akkor 95 éves emeritus pápa. A rektori főtanácsadó felidézte, hogy a korábbi egyházfő mindig érzékenyen figyelt a keleti blokk hányattatott sorsára és a kommunista elnyomásra. Beszélt arról a levélről, amit XVI. Benedek az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából küldött hazánk köztársasági elnökének, és amelyben úgy fogalmazott: a magyar nép mindig helyesen értékelte az állam és az állampolgárok egymáshoz való viszonyát.

„Meggyőződésünk, hogy az állam és állampolgárok értékteremtő viszonyához hozzátartozik az állam és a civil társadalom, valamint az egyházak jól elhatárolt, de kölcsönös tiszteleten és támogatáson nyugvó kapcsolata is” – jelentette ki Gyurcsík Iván, utalva az NKE és a PPKE között az elmúlt években kialakult partneri kapcsolatra.

„A PPKE Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja küldetésének tekinti, hogy különös hangsúlyt fektessen az egyház szociális tanítására és ezt más intézetekkel együtt valósítja meg” – emlékeztetett Kuminetz Géza. A PPKE rektora hangsúlyozta: azért is működnek együtt az EJKK-val, mert mindkét intézet olyan területekkel foglalkozik, amelyek szorosan kapcsolódnak a közjó és a társadalmi igazságosság előmozdításához. Kitért Ferenc pápa 2015-ös, Áldott légy (Laudato si) kezdetű enciklikájára is, amit azóta a katolikus egyház Magna Chartájának tekintenek, mert ez az első olyan szociális enciklika, amely a teremtés védelméből indul ki. Megerősítette: nem a jelenlegi pápa kezdett el először foglalkozni ezzel a területtel, hiszen már a korábbi egyházfő is próbálta ösztönözni a politikusokat és a gazdasági szakembereket arra, hogy komolyan vegyék ezt a kérdést.

„Benedek pápa számára a teremtett világ védelme a harmónia elvesztéséből ered, ami diszharmóniát teremtett az emberek között is” – emelte ki Kuminetz Géza, aki arról is beszélt, hogy a gazdaság és a modern hadviselés összekapcsolása a teremtéstörténeti kihívásokkal nemcsak az emeritus pápa, hanem a jelenlegi egyházfő társadalmi tanításának is sarokköve.

„Az evangéliumot hirdető szavunknak és a segítő kezünknek egyformán messzire kell elérnie” – idézte Erdő Péter bíboros, prímás Joachim Meisner kölni érseket, aki a 21. század elejének egyik legnagyobb adakozója és szociális segítője volt. Az esztergom-budapesti érsek úgy fogalmazott: nem hátsó szándékok, hanem a természet valóságának kell bennünket vezetnie, ha segíteni szeretnénk. Az evangéliumra utalva fontosnak nevezte a segítő szeretetet a testvéri közösségen belül és annak határain túl is.

„Szeretet az igazságban – ez az, amit maga Jézus Krisztus is tanúsított életével, halálával és feltámadásával” – jelentette ki Michael Wallace Banach. Magyarország apostoli nunciusa arra figyelmeztetett, hogy napjainkban egyre inkább a profitmaximalizálás és a hedonista életmód kerül előtérbe a társadalmi igazságosággal szemben. Hangsúlyozta azt is, amire XVI. Benedek is felhívta a figyelmet enciklikájában: a természetre is hatással van az, hogy az emberek egymással hogyan bánnak. Ennek a bánásmódnak tükröznie kell az isteni szeretetet, mert a természet szeretete egyet jelent Isten szeretetével – mutatott rá. Beszélt az egyház felelősségéről is, amely egyebek mellett abban nyilvánul meg, hogy az embert megvédje a saját önpusztító életmódjától.

Federico Lombardi, a Vatikáni Jozeph Ratzinger – XVI. Benedek pápa Alapítvány elnöke videóüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd Giampaolo Crepaldi beszélt arról, hogyan látta a környezetvédelem kérdését a korábbi egyházfő. Trieszt nyugalmazott érseke az emeritus pápa tanításaiból egyebek mellett azt emelte ki, hogy az egyház a javak egyetemes elrendeltetésének elvét hangoztatja. Az ember felelősségének nevezte, hogyan gazdálkodik a kapott javakkal, amelyeket nemcsak megőriznie kell, hanem felelősségteljesen munkálkodnia és fejlesztenie a lehetőségeit. Ezután a témával foglalkozó szakértők fejtetették ki gondolataikat XVI. Benedek pápa társadalmi tanításáról és ökológiai gondolkodásáról.

Az esemény zárásaként a résztvevők megismerhették a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent, az EJKK kutatói – Jancsó András és Darabos Ádám – által szerkesztett, Keresztények a pluralista demokráciában. Tanulmányok XVI. Benedek pápa munkásságáról című könyvet. A kötet – amit Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mutatott be – a VTKI két évvel ezelőtti konferenciájának anyagát tartalmazza. A műről egy kerekasztal-beszélgetésen még Zachar Péter Krisztián, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának nemzetközi dékánhelyettese és Érszegi Márk Aurél, a PPKE Jozeph Ratzinger Kutatócsoportjának doktorandusz hallgatója is kifejtette gondolatait.

„A mai konferencia kivételesen gazdag volt gondolatokban és igazságokban” – fogalmazott zárszavában Török Bernát, aki szerint az a teremtett emberközpontú szemlélet, amely XVI. Benedek pápa Caritas in veritate kezdetű enciklikájában is megnyilvánul, még sosem volt annyi kihívásnak kitéve, mint napjainkban. Az EJKK igazgatójának véleménye szerint az NKE és a PPKE által, a teremtésvédelem érdekében megfogalmazott közös üzenetek egy magasabb minőséget képviselnek.

 

Szöveg: Szabó Réka Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: XVI. Benedek pápa