Vallásközi párbeszéd a teremtésvédelemről

Konferencia a vallás és a közszolgálat felelősségéről környezetünk megóvása érdekében.

Természet és klímavédelem az egyházi tanításokban - Vallásközi párbeszéd a teremtésvédelem szolgálatában - e címmel szervezett konferenciát május 18-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Teremtésvédelmi Kutatóintézete.

Köszöntőjében Deli Gergely, az NKE rektora úgy fogalmazott, e szakmai fórumnak nem csak elméleti, akadémiai relevanciája van: a cél egyfajta széles körű társadalmi dialógus megalapozása, és az, hogy számos, az egyházak által tárgyalt és közérdeklődésre számot tartó témáról eszmét cseréljenek a résztvevők. Magyarországon az állam és az egyház különálló egységek, ám nagyon fontos a köztük lévő együttműködés, legyen szóoktatásról, gyermekvédelemről. A teremtésvédelem témája az NKE által képviselt közszolgálatiság és a PPKE által megjelenített vallás közös metszete. A rektor említést tett Ferenc pápa első önálló enciklikájáról, a Laudato si' – azaz ’Áldott légy’ – címűről, amelyben számos tudományos probléma is szerepel, ily módon is összekapcsolva a tudomány és a vallás kérdéseit.

Hollik István, a KDNP parlamenti képviselője két olyan működő gyakorlatot is említett, amely az életminőséget meghatározza. Az első, hogy minden magyar újszülött kisbaba után tíz fát ültetnek el Magyarországon. E lépés nyomán az elmúlt három esztendőben mintegy 450 hektárral nőtt az ország erdőterülete. A másik fontos intézkedés révén pedig – a Hungary Helps program keretében – a válságövezetekben élők számára templomokat és iskolákat építenek, emellett pedig számos szakterületen – ilyen például a vízgazdálkodás, vízkezelés – szaktudás átadásával segítik a helyben boldogulást. Hangsúlyozta a keresztény tanítás, a patriotizmus és a pragmatizmus alapelveit, amelyek fontos szerepet játszanak a teremtett környezet megóvásának sikerében.

Vincze Krisztián, a PPKE tanszékvezető professzora szintén kiemelte a Laudato si' enciklika ökológiai kérdésekkel foglalkozó részeit. Felsorolta a Földünket veszélyeztető tudományos problémákat – globális felmelegedés, üvegházhatás, víz-és légszennyezés stb), hozzátéve: mindnyájunknak feladata és felelőssége van otthonunk, környezetünk megóvásában. E konferencia segít a vallások közti párbeszédben, gondolataink megosztásában – hiszen a környezetvédelemről nemcsak a természettudományok, hanem a vallás révén is szólni kell. Fontos látni azt is, hogy a gazdasági, társadalmi és intézményi döntések mind-mind kihatnak az életminőségre. A professzor szólt a jelenlegi antropocén kor hibáiról, arról a hibás gondolatmenetről, amelynek lényege, hogy az ember bármit megtehet a Földdel. Hangsúlyozta a metanoia fontosságát: a görög szó egyfajta megbánásra, a világról és a Teremtőről való gondolkodásunk megváltoztatására utal.

Magyarország komoly tapasztalatokat szerzett a környezettudatos magatartás elsajátításában az 1990-es demokratikus átmenet, majd az európai uniós csatlakozás kapcsán egyaránt – erről már Hidvéghiné Pulay Brigitta, a PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézetének munkatársa beszélt. Ha fenntarthatóság terén szeretnénk előre lépni, a társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseket együttesen kell kezelni, figyelembe venni. Gyakori, hogy részletesen vizsgáljuk és elemezzük a problémákat, de sokkal több energiát kell fordítani a megoldások keresésére. Hidvéghiné Pulay Brigitta kiemelten fontosnak tartja a fiatalok bevonását e gondolkodásba annak érdekében, hogy a témához kapcsolódó félelmet a magabiztosság válthassa fel.

A konferencia további részében a meghívott külföldi szakértők jóvoltából szó esett még a különböző egyházak teremtett környezettel kapcsolatos tanításairól, a további párbeszéd fontosságáról, valamint az együttműködési lehetőségekről is.

 

Szöveg: Kovács Lilla, ludovika.hu

Fotó: Szilágyi Dénes