Az olvasás: életerő

Szerencsés, mert kimondottan nehéz, fajsúlyos témákat is szívesen olvas Marton Ádám, a Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa. Közben persze kimondottan értékeli, ha egy tudományos mű egyben olvasmányos is. Könyvajánló.

„A kutatási területemből kifolyólag napi szinten számos matematikai, ökonometriai és statisztikai összefüggést olvasok, elemzek. A közgazdaságtani és társadalomtudományi elemzésekhez kapcsolódva ezek elengedhetetlenek, s abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy igazán szeretem is ezeket vizsgálni” – kezdi Marton Ádám. Amikor a hallgatók kiválasztanak egy kutatási témát – legyen szó TDK dolgozatról, szakdolgozatról, diplomamunkáról – nekik is azt javasolja, hogy olyan témát válasszanak, amiben képesek több hónapon át elmerülni, rengeteg szakirodalmat hozzáolvasni, elemzéseket készíteni. Ezekhez szükséges a téma iránti szeretet és elhivatottság.

Többek lehetünk

Marton Ádámra, mint mondja, sokan meglepetten néznek amiatt, hogy gyakran olvas ökonometriai vagy matematikai témájú kötetet, de számára ezek kikapcsolódást jelentenek. Szakmai olvasmányait a hagyományos ökonometriai módszertani könyvek mellett mostanában a big data témájához kapcsolódó szakirodalmak, könyvek teszik ki. Ilyen például a Modern Data Science with R című mű, amit már sokadszorra olvas. A big data területe egy folyamatosan változó, fejlődő világ, véli, így a könyvek itt alapműnek számítanak. Az új kutatási eredmények tanulmányokban, az algoritmusok különböző fórumokon olvashatóak. A big data-val foglalkozó kutatások ismerete – ahogy a mindennapokban egyre több adatot generálunk és egyre több adat áll rendelkezésre – egyre fontosabbá válik az állami és üzleti szférában egyaránt.

Marton Ádám kutató könyvajánlója.

Marton Ádám

A könyvek szeretete és az olvasás még gyermekkorából fakad. „82 éves nagymamám szokta mindig mondani, hogy számára az olvasás szeretete, s a mindennapokba való beépülése egyfajta életérőt is jelent. Ezzel a szemlélettel magam is tudok azonosulni, s azt gondolom, hogy minél többféle műfajt megismerünk – vagy az én esetemben tudományterületet tanulmányozunk –, annál többek lehetünk az olvasás által. Ezzel összefüggésben a szabadidőmben is rengeteg olyan könyvet olvasok, melyek szorosan kapcsolódnak a kutatási területemhez”.

Fontosnak tartja azt is, hogy kutatóként a nagyközönségnek is át lehessen adni közérthetően a tudományos eredményeket. Ez a módszertani kutatásoknál, az ökonometriai modellek és a matematizálás mellett különös kihívást jelent. Mindazonáltal azt vallja, hogy nincs lehetetlen, s ehhez újabb lendületet adhat a big data mindennapokba való begyűrűzése. E gondolatmenethez kapcsolódóan előszeretettel olvas – a matematikához részben kötődő – tudományos jellegű, mégis könnyedebb olvasmányokat. Ide sorolja például Stephen Hawking műveit, Az idő rövid története, a Fekete lyukak vagy a Rövid válaszok a nagy kérdésekre című könyveket. „Hawking zsenialitása abban is rejlik, hogy bonyolult tudományos problémákhoz kapcsolódó elméleteit a nagyközönség számára is érthetően és – ami véleményem szerint különösen fontos – szerethetően adja át. Így az univerzumunk kérdései iránt érdeklődőknek különösen is ajánlanám ezeket a műveket” – mondja.

Újra és újra

A magyar írók közül hasonlóan lenyűgöző számára Barabási Albert László munkássága a hálózattudomány területén, mely – a vitathatatlan tudományos fontossága és elismertsége mellett – a mindennapi életből hozott példák révén a nagyközönség számára is befogadhatóvá teszi a tudományos kutatásokat.

Időközönként előszeretettel olvas újra bizonyos könyveket, melyek ismét aktuálissá válnak számára. Legutóbb ilyen mű volt – részben a kutatásokhoz kapcsolódóan – a Klaus Schwab által írt nagyhatású munka, a The Fourth Industrial Revolution. „A könyv jelentőségét az adja, hogy közvetetten egy technológiai fejlődési korszak, az ipar 4.0 alapjait teszi le, amelynek vívmányait a mindennapokban is használjuk, valamint azok termelékenységi – ezáltal gazdasági növekedési –, valamint munkaerőpiaci hatásokat is generálnak. A kötet mindenki számára, aki szeretne elmélyedni az ipar 4.0 folyamataiban, kiindulópontként szolgálhat”.

Emellett tudatosan igyekszik lazább olvasmányokat is választani – még ha ez nem is mindig sikerül.  „Nagy kedvenceim a krimik, mindazonáltal legtöbbször történelmi kalandregényeket olvasok, legyen szó kevésbé ismert írók műveiről vagy olyan bestseller-szerzőkről, mint Ken Follett vagy Dan Brown”.

Kovács Ágnes Lilla, ludovika.hu


Címkék: GVKI