Tengerentúli jelenlét

Élen jár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tengerentúli kapcsolatainak erősítésében az Eötvös József Kutatóközpont Amerika Kutatóintézete. A szervezeti egység nemrégiben új nevet vett fel, ami egyben a fő prioritások frissítését is magával hozta. Ennek első eredményei már látszanak, az intézet egy sor együttműködést kötött és jelentősen segíti az NKE nemzetköziesítési törekvéseit.

Tavaly nyáron – szenátusi jóváhagyással – nevet és részben profilt is váltott az NKE Eötvös József Kutatóközpont tagjaként működő Amerika Kutatóintézet. A szervezeti egység folytatja jogelődje, az Amerika Tanulmányok Központ munkásságát, ami kiegészült új feladatkörökkel is. Az AKI egyedisége a kutatás-oktatás-kapcsolat hármas prioritási rendszer szinergiáinak megteremtésében zajlik, melyre a saját kutatási munkásságom mellett is kiemelt figyelmet fordítok – foglalta össze lapunknak dióhéjban Mártonffy Balázs, McCain-díjas politikatudós, intézetvezető.

A kutatási vonal

Az intézet számos kutatási projektet visz, idén például két kötet jelenik meg a Ludovika Egyetemi Kiadónál. Emellett az NKE amerikai egyetemi kapcsolati hálójának bővítésével és mélyítésével olyan kutatási együttműködéseket, kurzusokat valósít meg, amiket az egyetem oktató-kutató gárdája mind a saját tudományos publikációban, mind az oktatói tevékenységében felhasználhat majd.  Az intézetvezető a kutatási vonalat illetően példaként elmondta: 2022 nyarán az Egyesült Államok tizedik legjobb állami egyeteme, a College of William and Mary az Amerika Kutatóintézetet választotta magyarországi partneréül a nemzetközi kapcsolatok tudományágról alkotott nemzetközi felmérés elkészítéséhez. Szervezeti tagságból fakadóan az AKI gondozza továbbá az amerikai Maxwell School of Syracuse University-ben tartott Institute for Qualitative and Multi-Method Research (IQMR) képzést is, melyre egy-egy NKE-s kutatónak immáron másodszor volt lehetősége kutatásmódszertani képzésen részt venni. Az IQMR a világ elit egyetemeit tömörítő módszertani szakmai szervezet, melynek Kelet-Közép-Európából kizárólag az NKE a tagja.

Kutatási eredmények az oktatás szolgálatában

Az Amerika Kutatóintézet másik kiemelt prioritása, hogy a legfrissebb amerikai társadalomtudományi módszereket becsatornázza az NKE-re. Ezért az elmúlt években neves amerikai előadók számos kurzust tartottak az egyetemen az intézet szervezésében. Mindezek a hallgatók-oktatók számára a nemzetközi tudományos versenyben való előmenetelhez járulnak hozzá. Idén tavasszal például Jesse Richman, az Old Dominion University docense érkezett az NKE szinten újdonságnak számitó Fulbright Specialist ösztöndíjjal, melynek keretében két módszertani képzést tartott az egyetemi polgárok számára, játékelmélet és statisztika témákban. Idén szeptemberben pedig Philip Baxter, a George Washington Egyetem volt kutatója, a James Madison Egyetem jelenlegi oktatója tartott kurzust a rizikó-elemzésről. Az ott elsajátított tudást a résztvevők mind saját kutatásaikban, mind az egyetemen végzett oktatási tevékenységük során sikerrel tudják kamatoztatni.

Elemzői vonalon

Az intézet munkatársai a tudományos profil erősítése mellett elemzői és a szakpolitikai vonalon is dolgoznak. Tavaly ősszel például a Pentagon hírszerzésért felelős államtitkára által támogatott intenzív elemző kurzusnak adott otthont az Amerika Kutatóintézet. Ez volt első olyan alkalom, amikor a kiemelt szaktekintéllyel bíró tanfolyamot egy európai NATO-tagországban, valamint egy a „Five Eyes” szövetségen kívüli államban tartották meg. Oktatói pedig Robert Ehlers egyetemi tanár, az amerikai légierő ny. ezredese, és Thomas Drohan egyetemi tanár, az amerikai légierő ny. dandártábornoka voltak. Emellett az intézet a Hungary Foundation Budapest Fellowship Programja keretében fiatal amerikai kutatók hazai mentorálását is végzi, akik ittlétük alatt az NKE hallgatói számára is tartanak előadásokat.

Bővülő kapcsolatrendszer

Az Amerika Kutatóintézet neves tengerentúli szakértők fogadásával az NKE kapcsolatrendszerét erősíti – szögezte le Mártonffy Balázs. Tavaly nyáron például Roger Pilont, a washingtoni CATO intézet alkotmányjogász professzorát, a B. Kenneth Simon Chair-jét fogadták. Idén májusban pedig Marc Dillardot, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét láthatta vendégül a kutatóintézet, amelynek köszönhetően első ízben tartotta az NKE-n éves találkozóját az amerikai-német partnerségben 1993 óta működő, nemzetközi biztonság- és védelmi képzéseknek otthont adó, George C. Marshall European Center for Security Studies magyar alumni-hálózata. Az eseményen – biztosan sokan emlékeznek rá – előadást tartott Chris Cavoli vezérezredes, a US Army Europe and Africa akkori főparancsnoka, jelenlegi NATO katonai főparancsnok. A Ludovika Fesztiválon kül- és biztonságpolitikai kihívásokról rendezett szakértői kerekasztalt a kutatóintézet, ahol Michael Antont, a Trump-adminisztráció magas rangú nemzeti biztonsági tisztviselőjét láttuk vendégül. A panelben részt vett Dwight Nystrom, korábbi amerikai karrierdiplomata és egyetemi oktató is, aki múlt évben csatlakozott az AKI csapatához.

Mártonffy Balázs kifejezett célja, hogy az NKE-re hozott nemzetközi vonal mellet az AKI nemzetközi beágyazottságát is növelje. Ezért folyamatos, aktív kapcsolatépítésre törekszenek. A növekvő nemzetközi ismertséget segíti például, hogy az intézet idén nyáron meghívást kapott az Amerikai Kereskedelmi és Iparkamara Magyarország (AmCham Hungary) elnevezésű tömörüléshez, melynek célja, hogy nemzetközi nonprofit szervezetként az üzleti világ szereplőin keresztül erősítse a magyar-amerikai kapcsolatokat a verseny- és a közszféra tekintetében egyaránt. Mártonffy Balázs a nyár folyamán Texasban tett látogatást, amelynek során több egyetemmel és kutatóintézettel tárgyalt, köztük a Clements Center for National Security-vel és a University of Dallas vezetőségével is. Az intézet más kutatói Washingtonban is kapcsolatot építenek, júniusban Fellegi Tamás emeritus igazgató és Csizmazia Gábor kutató látogatást tettek az Institute of World Politics-nál és a The Heritage Foundation-nél, utóbbinál Csizmazia Gábor előadást is tartott. Stumpf István kutatóprofesszor pedig a magyar delegáció tagjaként részt vett a Trilaterális Bizottság washingtoni plenáris konferenciáján.

Tervek a jövőre

Az amerikai-magyar tudományos kapcsolatok erősítését, a hallgatók perspektívájának szélesítését szolgáló lehetőségek a 2022/2023-as tanévben is folytatódnak – vetíti előre Mártonffy Balázs. A novemberi amerikai félidős választási  eredményeket elemző AKI rendezvényen például Rod Dreher, az American Conservative főszerkesztője lesz a vendég. Jövőre pedig – a tervek szerint – a világ legnevesebb nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tudományos társasága, az International Studies Association vezetője lesz az AKI vendége.

Szöveg: Tasi Tibor


Címkék: AKI