ITKI-s tanulmánykötetek debütáltak

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete idén is tanulmánykötetben dolgozza fel a digitális világ társadalmi hatásaival és szabályozási kihívásaival kapcsolatos egyik fontos kérdéskört. A mesterséges intelligencia alapjogi összefüggéseit elemző korábbi kötet után ezúttal az internetes platformok meghatározóvá váló szerepe és annak sokrétű következményei jelentik a vizsgálat tárgyát.

Az információs társadalom működési mechanizmusainak és szabályozási lehetőségeinek megértésében a kutatóintézet ezúttal sem csak saját kutatói csapatára számíthat, hanem azokra a kiváló kollégákra is, akik mind – a már hagyománnyá váló – éves konferenciáján, mind pedig tanulmányköteteiben társul szegődnek a közös gondolkodáshoz. A jelen kötet négy részben, összesen húsz tanulmánnyal tárja föl, milyen társadalmi és szabályozási kérdésekkel szembesítenek minket digitális életünk megkerülhetetlen szolgáltatói, az online platformok. Az első rész a platformoknak az információs társadalomban és a közigazgatásban játszott sajátos szerepét, a második a gazdaság működésére gyakorolt hatásukat, a harmadik a társadalmi nyilvánosságot egyre jobban meghatározó befolyásukat járja körül, a negyedik rész pedig egyes fontos kockázatokat, kihívásokat elemez egy-egy tanulmánnyal.

A kötet tartalomjegyzéke:

I. rész | Platformok az információs társadalomban
Ződi Zsolt: A platform mint elméleti konstrukció és mint narratív keret – A platformfogalom kialakulásának történetei 
Hoffman István: Platformok és közigazgatás – Nem önkormányzatoknak való vidék? 
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs – Molnár Péter – Czékmann Zsolt: Az atipikus kommunikációs csatornák alkalmazási lehetőségei a magyarországi települési önkormányzatok életében, különös tekintettel a közösségimédia-platformokra 
Gosztonyi Gergely: Az Európai Unió Bírósága hozzájárulása az online platformok felelősségi és monitorozási kérdéseinek alaposabb megértéséhez

II. rész | Platformgazdaság 
Kiss György: A digitális platformok általi foglalkoztatás társadalmi, gazdasági hatásai és a jog válasza 
Harkai István – Mezei Péter: Végfelhasználói flexibilitások és platformfelelősség a CDSM-irányelv fényében 
Menyhárd Attila: A platformok polgári jogi felelőssége 
Gombos Katalin – Strihó Krisztina: A közösségi platformok és a Digitális Európa program magánjogi elemei 
Pünkösty András: Merre tart az európai szintű platformszabályozás? – Áttekintés a platformok szabályozásának versenyjogi ösztönzőiről, valamint a fúziókontroll lehetséges fejlesztéséről 

III. rész | Platformok és szólásszabadság 
Török Bernát: A szólásszabadság a közösségi platformokon és a Digital Services Act 
Szikora Tamás: A platformszabályozás egy új iránya Donald Trump Facebookról való kitiltásának példáján keresztül 
Pintér Melinda: Szólásszabadság vagy cenzúra a nagyobb jó érdekében? – A politikai diskurzus megvalósítható keretei és korlátai a közösségi médiában 
Nádori Péter: „Hogyan érvényesíti a Facebook a szabályait?” Kutatási adatok és szempontok a Facebook magyar felhasználókat érintő moderációs
tevékenységének értelmezéséhez 
Koltay András: A közösségi média és a véleménynyilvánítás szabadsága a munkaviszonyban – A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei 

IV. rész | Egyes kockázatok, kihívások 
G. Karácsony Gergely: „Ideje megváltoztatni” – Az arcfelismerő rendszerek alkalmazásának alapjogi kockázatai a közösségi média és a deepfake korában 
Mezei Kitti – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Az online platformok használatában rejlő veszélyek: a dezinformáció és a kibertámadások jogi kockázatai 
Mráz Attila: Platformszabályozás és kampányszabályozás a demokráciában 
Nogel Mónika: Internetes családfakutató oldalak és genetikai adatainak védelme 
Pók László Gábor: Védeni vagy megosztani? – A személyes adatok szerepe az internetes platformok szabályozásában 
Domokos Márton: A mesterséges intelligencia szerepe az internetes platformokon – Szabályozási kihívások

A tanulmánykötetet a Ludovika Egyetemi Kiadó webshopjában vásárolhatja meg.

*

Még 2020 végén határozta el néhány lelkes szakember, hogy megalapítja a Digitális Jogalkalmazás Munkacsoportot azzal a céllal, hogy a korszerű jogi technológiákat tanulmányozza. Ők a kötet szerzői. Van közöttük doktorandusz és professzor, fogalmazó és kúriai bíró, programozó és ügyvéd. Már a megalakuláskor megszületett az ötlet, hogy kötetbe kellene foglalni azokat a gondolatokat és kutatásokat, amelyek a csoport körül összesűrűsödtek. A tizenöt fejezet így vegyesen tartalmaz jogi informatikai helyzetértékeléseket, a legkorszerűbb jogi technológiák ismertetését a mesterségesintelligencia-alapú szoftverektől a szöveggeneráló alkalmazásokon keresztül a legal designig, de a szabályozási kihívásokat taglaló tanulmányokat is.
A könyvet haszonnal forgathatja gyakorló jogász, a jogi informatika iránt érdeklődő szakember – és mindenki, aki szeretne egy kicsit jobban belelátni a jog jövőjébe.

A kötet tartalomjegyzéke:

Ződi Zsolt: Bevezetés: jogi technológiák 

I. RÉSZ: HELYZETKÉP 

Kékedi Szabolcs – Ződi Zsolt: A bírósági informatika helyzete Magyarországon 
Parti Tamás: Közjegyzői digitalizáció
Kálmán Kinga – Kiss Laura Olga – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Mesterségesintelligenciaalapú szoftverek a világ bíróságain: gyakorlati tapasztalatok, perspektívák és kihívások 

II. RÉSZ: TECHNOLÓGIÁK 

Vági Renátó: Szemantikai keresés és predictive coding a jogi munkában
Pálfi Dóra: Online vitarendezés – működő formák a piacon és az „államosítás” lehetséges útjai 
Homoki Péter: Miként lehet a szöveggeneráló eszközöket a jogászi hivatások körében hasznosítani? 
Vadász Pál – Görög György – Üveges István: A természetes nyelvi feldolgozóeszközök kis jogi irodákban történő használatának akadályairól és lehetőségeiről 
Ződi Zsolt: A big data alapú jogi elemzőprogramok 
Schmidt Péter: Jogi dizájn a joghoz való hozzáférés szolgálatában

III. RÉSZ: SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSOK 

Osztovits András: A technológia hálójában – a magánjogi jogérvényesítés jelene és lehetséges jövője 
Pribula László: A polgári perek idődimenziója a digitális technológiák jogi felhasználása tükrében 
Muzsalyi Róbert: A polgári igazságügyi együttműködés digitalizációja az Európai Unióban 
Gál Andor: Digitális bűnügyi együttműködés az Európai Unióban 
Ormai László: A digitalizáció hatása a hazai elektronikus cégeljárásra 

A tanulmánykötetet a Ludovika Egyetemi Kiadó webshopjában vásárolhatja meg. 


Címkék: ITKI