De mit adott nekünk a politikatudományi oktatás?

A Rod Martin–John Hague–Harrop McCormick: Összehasonlító kormányzattan és politikatudomány című, a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent könyv arra hivatott, hogy bevezesse olvasóját az összehasonlító kormányzattanba és politikatudományba. Átfogóan hasonlítja össze a legkülönfélébb kormányokat és politikai rendszereket a világban. Ezzel segíti az olvasót abban, hogy megértse saját hazáján túl a többi ország politikai rendszerének intézményeit, illetve hogy eligazodjon a világon már megvalósult kormányzatok, politikai rendszerek és kultúrák különböző formái között. Vizsgálja a demokratikus és az autoriter rendszerek közötti különbségeket, a kormányzatok intézményeit és a politikai részvétel különféle formáit is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) Politika- és Államelméleti Kutatóintézetének (PÁK) a könyv bemutatójával egybekötött kerekasztal-beszélgetésén a meghívott vendégek a kötet kapcsán a többi között a politikatudományi tankönyvek és a politikatudományi oktatás helyzetéről is beszélgettek a Ludovika Szárnyépület John Lukacs Társalgójában május 30-án.

A könyv az összehasonlító politika legfontosabb elméleteinek és módszereinek áttekintésével kezdődik, majd áttér a főbb intézmények, például az állam, az alkotmány, a bíróságok, a választások, a választók, az érdekcsoportok és a politikai gazdaságtan tanulmányozására. Ezen túlmenően két közös szál húzódik végig a kötet fejezetein – a demokrácia törékenysége és a kormányzatba vetett bizalom csökkenése –, ezt is mutatja, hogy a szerzők teljes mértékben figyelembe veszik a politikában az utóbbi időben világszerte végbement gyors változásokat.

„Az Összehasonlító kormányzattan és politikatudomány című könyv komoly értékeket hordoz. Nem elvont, absztrakt módon, hanem a minket körülvevő világba belehelyezve ismerteti a tananyagot” – mondta az NKE EJKK igazgatója köszöntőbeszédében. Török Bernát felhívta a figyelmet, hogy a kötet külön erénye, hogy úgy vezeti be az olvasót a minket körülvevő kihívások kérdéskörébe, hogy érveket sorakoztat fel, de a következtetések levonását az olvasóra bízza.  

Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, az esemény moderátora kiemelte: a politikatudományok iránt érdeklődőknek feltétlenül el kell olvasniuk a PÁK munkájának gyümölcseként megszületett könyvet, hiszen olyan információkat tartalmaz, amelyek a szakértők, de a laikusok számára is egyaránt fontosak és hasznosak. Arató Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára hangsúlyozta, hogy a politikatudomány szinte minden kutatási területe helyet kap benne. A technikai kivitelezése pedig „nagyon jól tanulhatóvá teszi”.

Balázs Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyetemi tanára megjegyezte, hogy a politikatudomány teljes egészét összefoglaló tankönyv a szélesebb olvasóközönséget is képes megszólítani az egyedisége által. Pócza Kálmán, a könyv szerkesztője és Ujlaki Anna és Mogyorósi Zoltán mellett a fordítója, az NKE PÁK tudományos főmunkatársa, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alkotmánypolitikai Műhelyének vezetője egyebek mellett a könyv keletkezéstörténetéről beszélt. Jereb Botond, a BCE doktorandusz hallgatója, az MCC tagja szerint a könyvben pontosan és részletesen ki vannak jelölve azok a fogalmak, azok az alapvető kérdések, amelyek ismerete elkerülhetetlenül szükséges a hallgató számára a sikeres vizsgához vagy akár a témában születő kezdeti tanulmány megírásához.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy rendkívül fontos a politikatudomány oktatása és ahhoz, hogy ez a tudományág fennmaradjon az országban és az egész politikai közösség számára is értelmezhető mondanivalója legyen, szükség van terminológiára, szükség van a témát érintő magyar nyelvű diskurzusokra, amelyekhez a tudomány anyanyelven történő elsajátítására van szükség. A szakértők hangsúlyozták a nemzeti kultúra és a nemzeti politikatudomány fenntartásának fontosságát, melyek átadása magyar nyelven kell, hogy történjék a következő generációk számára.    

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: PÁK