„Mi is rómaiak vagyunk”

Ingergazdag környezetben, pápák és bíborosok közvetlen környezetében, a vatikáni diplomácia világában töltött el két évtizedet Somorjai Ádám pannonhalmi bencés szerzetes, aki élményeiről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak tartott előadást. Az erkölcsteológus, egyháztörténeti kutató szerint mi magyarok is rómainak érezhetjük magunkat, mert katolikus országként a Nyugathoz tartozunk, így ne legyen kisebbségi érzésünk.

A szentszéki struktúra átalakítása jelenleg is folyamatban van, méghozzá azért, hogy Ferenc pápa hivatali teendőit segítse. Ehhez a szolgálathoz a pápa magyar honfitársaink segítségét is igénybe veszi – erről beszélt az előadás előtti megnyitójában Deli Gergely. Az NKE rektora szerint a Római Kúria korábban is sikereket ért el a nemzetközi béke megszilárdításában, mostani átalakítása pedig azt a célt szolgálja, hogy a Szentatya békeszolgálatának jobban megfeleljen. „Mi magyarok is a békét szeretnénk előmozdítani”, amiben a magyar állam minden szerve igyekszik kivenni a részét – fogalmazott Deli Gergely, aki szerint az NKE Vallás és Társadalom Kutatóintézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja által szervezett „Magyarok a Szentszék szolgálatában” című előadássorozat a vatikáni diplomácia és a Szentszék működésének megismerése mellett bemutatja azon magyar honfitársainkat is, akik a békeépítésben képviselik hazánkat. Somorjai Ádám atya is hosszú időn át látta és szolgálta a pápák béketörekvéseit – tette hozzá az NKE rektora.

Képgazdag előadásában Somorjai Ádám életének meghatározó állomásairól szólt. Mint arra visszaemlékezett: 1997 januárjában került a Vatikáni Államtitkárság szolgálatába, ahol elvégezte a Szenttéavatási Kongregáció tanfolyamát. 1998-tól a Szenttéavatási Kongregáció konzultoraként (tanácsosaként) is működött. 2000 elején kapcsolódott be Mindszenty József szenttéavatási perébe, 2007-ig a per relátora (szakértője) volt. 2007 októberétől 2012-ig ismét konzultorként vett részt a Kongregáció munkájában. Számos forráskiadványt készített Mindszenty tevékenységéről és az Apostoli Szentszékkel való kapcsolatairól. 2002-ben az Államtitkárságon belül átkerült a Levéltárba, majd a Történeti Levéltárba, ahol hét esztendőt szolgált. „Folyamatosan tágult a világképem” – vonta le szolgálata egyik legfőbb hasznát Somorjai Ádám, aki fontos feladatai között említette a bíborosoknak való német tolmácsolást, de visszaemlékezett arra az 1997. márciusi napra is, amikor magyar nyelvleckét tarthatott II. János Pál pápának, aki épp Apor Vilmos püspök és vértanú boldoggá avatására készült akkoriban. Szintén ilyen élménye volt 2003-ban Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása, amikor is szintén buzdíthatta II. János Pál pápát. Mint mondta: élénken emlékszik a boldoggá avatási szertartáson a pápa erőfeszítéseire, aki ugyan tört magyarsággal, rossz kiejtéssel, de mégis anyanyelvükön igyekezett szólni a magyarokhoz, akik könnyes szemekkel hálálták meg ezeket az erőfeszítéseket. Somorjai Ádám szólt a magyar bencések külföldi levéltárakban fellelhető iratanyagainak és Mindszenty József levéltári anyagának kutatásairól, de a vatikáni diplomáciában töltött hétköznapokról is. Tapasztalatait úgy foglalta össze: fontos belátnunk, hogy „előttünk is éltek emberek”, aminek nagyságát az örök város ezeréves épített öröksége között lehet igazán megtapasztalni. Somorjai Ádám szerint szintén fontos látni, hogy „mi is rómaiak vagyunk”, mert a Nyugathoz tartozunk, így nem szabad, hogy kisebbségi érzésünk legyen, de lényeges az is: saját magunkról, témáinkról nekünk kell publikálni, de nem csak magyar nyelven.

Az előadás utáni zárszavában Ujházi Lóránd, az NKE Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetője kiemelte: a „Magyarok a Szentszék szolgálatában” című előadássorozat két azonos filozófiájú intézmény, az NKE Vallás és Társadalom Kutatóintézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja közös munkájának eredménye, aminek nyomán hosszútávú, stratégiai együttműködésre törekszenek a jövőben.

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: VTKI