Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára

Időpont: 2022. május 25.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2022 tavaszán ismét megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására.

2020-ban és 2021-ben két konkrét „felforgató technológia” volt konferenciáink terítékén: a mesterséges intelligencia és az internetes platformok. Idén, konkrét technológia meghatározása nélkül, egy kulcsfontosságú hatásterületet, a demokráciát választottuk fókuszpontnak. Azt kívánjuk körbejárni, hogy az új technológiák milyen hatással járnak a demokrácia működésére és minőségére.

Az információs technológiák rohamos fejlődésével rendelkezésünkre álló digitális eszközök és megoldások széles körű elterjedése egyre fokozódó mértékben fejti ki hatását az államszervezet demokratikus működésére, illetve a demokrácia számára meghatározó társadalmi, gazdasági folyamatokra is. A demokrácia minőségét érintően is megfigyelhető az a kettősség, hogy az új megoldások egyfelől új lehetőségeket kínálnak és számos előnnyel járhatnak, másfelől viszont újfajta kockázatokat is magukban rejtenek és károkat is okozhatnak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a konferencia idén is széles horizonttal kívánja elemezni a témát, az új technológiák pozitív és negatív hatásait egyaránt érintve. Egyrészt az újabb technológiák körébe sorolható bármely megoldásnak – az internettől a Big Data alapú alkalmazásokon, mesterséges intelligencián át a különféle digitális eszközökig – helye van a vizsgálandó kérdések között, másrészt a demokrácia szempontrendszerét tágra nyitva a konferencia nem szorítkozik csupán az államszervezet működését vagy az alkotmányos jogokat közvetlenül érintő kérdések vizsgálatára, hanem helyet kíván biztosítani a demokrácia feltételrendszeréhez hozzátartozó társadalmi és gazdasági folyamatok feltárásának is. Az alkotmányjogi vagy politikatudományi előadásokon túl tehát számítunk a civilisztika, továbbá a szociológia vagy a gazdaságtan vonatkozó kérdéseit taglaló prezentációkra is.

A konferenciára előadással 2022. április 20-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail címen.


Címkék: ITKI