Az NKE rektora által kiírt kutatói pályázat eredménye

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2021. november 8. napján hirdetett pályázatot a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására. Az egyetem rektora az Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) kutatóintézeteinek vezetőit kérte fel a pályázatokat véleményező bírálóbizottság tagjainak. A bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok mérlegelésével tette meg javaslatát:

  • a kutatási téma újszerűsége és egyedisége a hazai tudományos kutatásokban,
  • a kutatási téma és módszertan kidolgozottsága,
  • a kutatás megvalósíthatósága a pályázat futamideje alatt,
  • a kutatás eredményeinek hasznosíthatósága a nemzetközi tudományos diskurzusban és az EJKK kutatóintézeteinek munkájában, illetve
  • az egyetem külső kutatói kapcsolatainak erősítése.

A bírálatot követően az egyetem rektora 19 kutatási tervet részesített támogatásban: a nyertesek között 8 doktori hallgató, 5 posztdoktori és 6 szenior kutató található.

A pályázat nyertesei és kutatási témáik:

Bodnár-Király Tibor: A német államtudomány magyarországi recepciója a 18. században

Fazekas-Zoltán József: A román kommunizmus és a román nemzeteszme kapcsolata a magyar nemzetiség szempontjából

Hárs András: Mesterséges intelligencia és az emberi jogok – a nemzetközi jog alapnormáinak átültetése

Hausner Gábor László: Perjés Géza (1917–2003) életművének tudományos feldolgozása

Horváth Márk: Az antropocén politika, az ökológiai válság és egy non-modern politika körvonalai

Kántor Ákos: A jogalkotás digitalizációja és a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a jogalkotásban

Kollai István: Budapest interpretációja és reprezentációja közép-európai kontextusban

Könczöl Miklós: A politikus Milton: John Milton politikai prózája

Lovász Ádám: A jog autonómiája, a jogkörnyezet és a jog környezete Niklas Luhmann szociológiájában

Mándi Tibor: A liberalizmus és konzervativizmus megváltozott természete napjaink amerikai politikai gondolkodásában

Nogel Mónika: Az információtechnológia útján gyűjtött egészségügyi és genetikai adatok tudományos kutatási célra történő felhasználásának jogi kérdései

Nyitrai Endre: Digitális adatok, modern technikai eszközök jelentősége a kriminalisztikában

Pitt, Daniel: Scaffolding of Constitutional Rhetoric: An Analysis of Conservative Party’s Manifestos from Major to Johnson

Sashalmi Endre: A „rossz uralkodó” az orosz eszmetörténetben 1700-1825 között európai kontextusban, különös tekintettel a zsarnokság problematikájára

Seidner Márton: Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai kihívásai a Mediterráneumban

Timár Balázs: Az 1918 utáni birtokrendezések a republikánus monarchia különbíróságainak rendszerében

Trádler Henrietta: Cselédek és cselédtartók – a középosztály és a házi cselédség kapcsolata Budapesten a városegyesítéstől a második világháborúig

Wagner Péter: A magyar kormányzati szereplők katonai és fejlesztési tevékenysége az afganisztáni NATO szerepvállalás kapcsán

Zászkaliczky Márton Tamás: A protestáns politikai teológia és az ősi alkotmányosság diskurzusa a 16. századi Magyarországon


Címkék: pályázat NKE EJKK