Rerum Novarum 130 – a Vallás és Társadalom Kutatóintézet első nyilvános konferenciája

XIII. Leo pápának az egyház 20. századi szociális tevékenységét megalapozó körlevelére emlékezett első nyilvános konferenciáján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának nemrégiben alakult új kutatóintézete. A Vallás és Társadalom Kutatóintézet eseménye az egyház társadalmi szerepére irányította rá a figyelmet a Rerum Novarum című latin nyelvű enciklika 130. évfordulóján.

A Vallás és Társadalom Kutatóintézet célja, hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, a vizsgált témák között szerepel egyebek mellett a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése is. Első nyilvános konferenciájukon XIII. Leo pápa 130 évvel ezelőtt kiadott latin nyelvű, Rerum Novarum („Új ügyeink”) című körlevelének történelmi, társadalmi és filozófiai jelentőségéről volt szó. Az esemény helyszíne a Ludovika Főépület Szent László Kápolnája, amely régi pompáját 2010 után nyerte vissza és ma „egy magára találó, erősödő Magyarország jelképe” – fogalmazott megnyitójában Koltay András. Az NKE rektora szerint az egyetem nem vonhatja ki magát a kereszténység társadalmi, kulturális hatásai alól, ebből a megfontolásból alapították a Vallás és Társadalom Kutatóintézetet is. A Rerum Novarum enciklika pedig több szempontból is érdekes az NKE számára, a jog oldaláról például a magánjog szociális elemekkel való kiegészítésében volt szerepe, amikor a tőkés-munkás réteg egyensúlyhiányának felszámolására buzdított – fejtette ki a rektor, aki beszélt arról is: az írás az NKE polgárainak példa arra, hogyan tudják az egyház tanai gyakorlati módon átszőni a társadalom egészét. A szöveg emellett feladatokat is szab az egyetem számára, amely az állam építőköveinek, az állami vezetőknek a képzését vállalta fel.

XIII. Leo pápa a század nagy problémáját, a munkáskérdés jelentőségét ismerte fel, az enciklikával pedig megnyitotta az egyház szociális témájú tevékenységét – erről Écsy Gábor kanonok, pápai káplán beszélt. A Katolikus Karitász igazgatója leszögezte: a 130 évvel ezelőtt született írás nagy érdeme, hogy rögzíti az állam, a munkaadók kötelességeit szociális kérdésekben, de megmutatja, hogy az egyháznak is van felelőssége társadalmi téren. A Rerum Novarum megjeleníti, hogy az egyház számos intézménnyel javítja a szegények helyzetét, de megmutatja a pápa úttörő szerepét is ebben a kérdésben. Écsy Gábor az NKE Vallás és Társadalom Kutatóintézetével kapcsolatban kiemelte: az intézet a karitász tanulmányok felkarolását is célként fogalmazta meg. Ez bemutatja a jó állam egyházi szervezetekkel való együttműködését is.

A konferencián szó volt a szociális mozgalom katolikus gyökereiről, a szubszidiaritás elvének kikristályosodásáról és a jezsuiták körében elindult önálló közgazdasági iskoláról is, amelyről további részleteket a Bonum Publicum egyetemi magazin októberi számában olvashatnak.

Szerző: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: VTI