Vallás és Társadalom Kutatóintézet alakult

„Vallás és Társadalom” néven új kutatóintézet kezdte meg működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézet célja, hogy a vallások társadalmi, politikai szerepével kapcsolatos kutatásokat végezzen, és ezek eredményeit minél szélesebb körben tegye hozzáférhetővé a hazai és a nemzetközi tudományos élet, illetve a közvélemény számára.

Az új intézet vezetője, Nyirkos Tamás elmondta, hogy a témának különös jelentőséget ad az elmúlt években kibontakozott tendencia, mely szerint a vallások közéleti jelentősége nem csökken, a vallás nem válik „magánüggyé”, és a modern államok működése sem vizsgálható a vallási hagyományok, közösségek és értékek figyelembevétele nélkül. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált az is, hogy még a nyugati világot sem egyfajta világnézeti vákuum jellemzi, hanem éppen ellenkezőleg, a legkülönfélébb nézet- és hitrendszerek vetélkedése.

A tervbe vett kutatások között előtérbe kerül a keresztény egyházak társadalmi tanításának és a Nyugat keresztény gyökereinek elemzése, illetve más világvallások, az iszlám és egyes ázsiai vallási hagyományok globális szerepvállalása. Fontos terület lesz emellett a vallási meggyőződés miatti üldöztetés, diszkrimináció kérdésköre, továbbá a vallások és a vallásokkal rivalizáló világi hitrendszerek viszonyának elemzése is.

Az intézet még az idén külön rendezvénnyel emlékezik meg a Rerum novarum enciklika kiadásának 130. évfordulójáról, jövőre pedig nemzetközi konferenciát szervez a világi vallások témakörében.


Címkék: EJKK