Izgalmas szakasza felé tart a JUDICON-EU projekt

Mennyire korlátozzák az alkotmánybíróságokon születő döntések a törvényhozók mozgásterét? Egy esztendővel ezelőtt indult a témát 30 éves távlatban vizsgáló, 20 államot érintő egyedülálló tudományos kutatás, a JUDICON-EU projekt.

Az alkotmánybíróságok erejét – azaz, hogy a politikai szereplők döntéseit mennyire képesek korlátok közé szorítani – eddig nemzetközi szinten egyáltalán nem vizsgálták. Tavaly decemberig viszont a JUDICON-EU projekt kutatói az NKE Politikai- és Államelméleti Kutatóintézet vezetésével 20 ország alkotmánybíróságának releváns döntéseit kódolták be az 1990–2005-ös időszakból. A következő, 2005–2020 közötti időszak adataival várhatóan a nyár elejére végeznek a kutatók. Ahogy azt Pócza Kálmán intézetvezető-helyettes, a JUDICON-EU projekt vezetője magazinunknak elmondta, ezt követően indulhat meg a kutatás talán legizgalmasabb része, az adatok kiértékelése, az országtanulmányok első változatának megírása, majd azok megvitatása.

A kutatás egyik alanya: a Németországi Szövetségi Alkotmánybíróság

Egyedülálló kutatás – egyedülálló módszertan

Érdemes tudni, hogy a projekt egyedi mérőeszközzel teszi valóban mérhetővé az alkotmánybíróságok döntésének erejét. Az új módszertan – amely az MTA TK Politikatudományi Intézetében már megvalósult pilot projektre épül – a bináris megközelítést egy jóval árnyaltabb skálával helyettesíti. A skála létrehozása során a kutatók nem az alkotmánybírósági határozatokra, hanem az azokban található tényleges döntésekre fókuszálnak. A kutatók a rendelkezés, a teljesség, az időbeli hatály és az előírás megfelelő kombinációja alapján gyenge, átlagos és erős alkotmánybírósági döntéseket különböztetnek meg. Ezt az értékelő módszertant a magyar alkotmánybírósági gyakorlatra építve, de az európai kutatók észrevételeivel kiegészítve hozták létre.

Virtuális jelenlétre korlátozva

Pócza Kálmán elmondta, bizony érinti a koronavírus okozta helyzet a kutatást is, hiszen így sajnos nem tudnak személyes jelenlétet biztosítani a kutatóknak a workshopok során. Az első online eseményen ennek ellenére sikerült bevezetniük a résztvevőket a kódolás módszertanába. Emellett az online alkalmon tisztázták a felmerülő országspecifikus problémákat, illetőleg ellenőrzéssel egybekötött próbakódolást is végeztettek a kutatókkal. Pócza Kálmán hozzátette, a nemzetközi együttműködésekben, így ebben a kutatásban is mindig inspirálóbbak a személyes találkozások. A workshopok szünetében ilyenkor szinte maguktól merülnek fel új ötletek, alakulnak ki új együttműködési lehetőségek. A pandémia miatt ez az inspiratív elem most teljesen kimarad a kutatásból.

Mikor lesz olvasható?

A kutatássorozat első gyümölcseit várhatóan 2021 őszén vagy telén lehet majd leszakítani. Ekkorra tervez ugyanis újabb online workshopot az országtanulmányok első változatairól a projekt vezetője. A JUDICON-EU kutatás végén – valószínűleg 2022 tavaszán – megszülető, a nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő publikáció minden bizonnyal egészen újszerű társadalomtudományi kutatásokat is indíthat majd a tudományterületen.

Sarnyai Tibor, ludovika.hu


Címkék: PÁK PÁK