Az EJKK kutatói pályázatának eredménye

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2020. november 11-én hirdette meg az Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) pályázatát a bölcsészet- és társadalomtudományok támogatására. A pályázati felhívás nagy érdeklődésre talált a hazai kutatói körben, a jelentkezési időszak alatt 250 pályamunka érkezett. A pályázatok szakmai kiválósága mellett az értékelés során nagy hangsúlyt kapott az is, hogy a benyújtott kutatási tervek mennyire illeszthetők az EJKK kutatóintézeteinek 2021. évi tevékenységébe.

Az egyetem rektora az EJKK kutatóintézeteinek vezetőit kérte fel a pályázatokat véleményező bírálóbizottság tagjainak. A bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok mérlegelésével tette meg javaslatát:

  • a kutatási téma újszerűsége és egyedisége a hazai tudományos kutatásokban,
  • a kutatási téma egzaktsága,
  • a kutatási téma részletes kidolgozottsága,
  • a kutatási módszertan kidolgozottsága,
  • a kutatás megvalósíthatósága a pályázat futamideje alatt,
  • a kutatás eredményeinek hasznosíthatósága a nemzetközi tudományos diskurzusban,
  • a kutatás eredményeinek hasznosíthatósága az EJKK kutatóintézeteinek munkájában, illetve
  • az egyetem kutatói kapcsolatainak erősítése.

A bírálat eredményeképpen 21 kutatási terv részesült támogatásban: a nyertesek között 6 doktori hallgató, 9 posztdoktori és 6 szenior kutató található. 

A pályázat nyertesei és kutatási témáik:

Balázs Géza: Az informatika embere, kultúrája, nyelve

Balogh László Levente: A II. világháború utáni német konzervativizmus eszméi

Bartha Ákos: Eszmetörténeti vakfolt a világháború viharából: magyar fajvédelem, 1938–1945

Borbély Sándor: Globális klímaváltozás, lokális adaptációs mechanizmusok – egy kárpátaljai magyar falu ökológiaantropológiai vizsgálata

Demmel József Viktor: A szarvasi diák, a francia csillagász és a legnagyobb szlovák. Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919)

Feierabend Izabella: A digitalizáció és a környezethatékony vállalatirányítás versenyképesség-növelő hatása

Fekete Rajmund: Az amerikai történelem "mágikus pillanata" – Kennedy és a Camelot-legenda

Hartl Péter: Polányi Mihály poszt-kritikai liberalizmusa

Illéssy Miklós: A digitalizáció hatásai a munkaerőpiacra és a munkavégzésre – Magyarország az európai összehasonlítás perspektívájában

Juhász Eszter: A Magyar Katolikus Egyház válaszkeresése a szegénység problémáira a két háború közötti Magyarországon

Matolcsi Réka: Az uralkodó, az állam és a nemzet iránti lojalitás értelmezései a dualizmus kori politikai diskurzusban

Medgyesi Konstantin: Az utolsó magyar pártfőtitkár, Grósz Károly politikaképe – A Kádár-korszak és a rendszerváltozás sodrásában

Mezei Kitti: A kiberbiztonság és a kiberbűnözés aktuális szabályozási kihívásai

Nagy-Luttenberger István: A Habsburg Monarchia és a francia háborúk. Állam, társadalom, háborúk és hadsereg a 18-19. század fordulóján

Németh Bence: Az európai védelempolitika strukturális és szituációs faktorainak változásai a 2020-as évek elején

Steinmacher Kornélia Nóra: Történelem gyermeknyelven. Gyermek- és ifjúsági művek történelemszemlélete a reformkortól a Horthy korszakig

Székely Tamás: A biztonság dilemmái az első világháború előtti magyar politikai gondolkodásban

Szende László: Nemzetépítés a föld alól. A magyar régészettudomány útkeresése a Trianon utáni Magyarországon

Tihanyi Miklós: Az alapvető jogok keresztény értéktartalmának büntetőjogi védelme

Tóth-Batizán Emese Emőke: A székelyföldi turizmuspiac professzionalizációs lehetőségei. Komparatív elemzés: Székelyföld, Dél-Tirol és a Balaton

Vasas Géza János: Asbóth János konzervativizmusa


Címkék: NKE EJKK